Category Archives: Aktualności

Budowa obwodnicy Pińczowa uroczyście rozpoczęta

Zaplanowane na tym etapie prace obejmą budowę liczącego ponad 4 km odcinka obwodnicy po północno-wschodniej stronie Pińczowa oraz rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 766 od km 24+300 do km 24+870 istniejącego kilometrażu drogi i nr 767 – od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Pasturka.
– To kolejna obwodnica, obok Jędrzejowa, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej, czy wkrótce Włoszczowy, powstająca wokół miasta powiatowego, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększyć komfort jazdy w ruchu tranzytowym – mówił podczas uroczystości wbicia pierwszej łopaty marszałek wojeówdztwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Rozpoczynamy pierwszy element szeroko rozumianej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 768 o łącznej długości ok. 27 km, która z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych latach. Będzie bardziej spokojnie i wygodnie – zapowiedział marszałek. Techniczną stronę projektu przybliżył zebranym wicemarszałek Jan Maćkowiak. – Zbudowana zostanie nowa, dobra droga o długości ponad czterech kilometrów, wyprowadzająca ruch z Pińczowa. Przebudowy będą odbywać się również na istniejących drogach wojewódzkich nr 766 i 767. Wartość inwestycji z dokumentacją to prawie 38 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października przyszłego roku – poinformował.
Budowa północno-wschodniej obwodnicy Pińczowa, pomiędzy trasami wojewódzkimi nr 766 i nr 767, ma kosztować ok. 38 mln zł. 85 procent wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Zaawansowanie projektowania w maju 2018

18 maja 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski w drodze zawiadomienia wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 767 od km 2+319,07 do km 3+021.
25 maja 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję ZRID, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767 o długości ok. 1,7 km na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.

Powstaje dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID.

W marcu 2018r. zaawansowanie prac projektowych pozwoliło rozpocząć procedurę uzyskania decyzji ZRID dla jednego z etapów realizacji inwestycji.
1. Etap I. DW 767 od km 0+000 do km 0+608. Wykonawca złożył dokumentację na zgłoszenie i w dniu 11.01.2018r organ nie wzniósł sprzeciwu.
2. Etap II. Uregulowanie cieku bez nazwy wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grodziskowej wraz wyprofilowaniem rowu w rejonie działki nr 36. Wykonawca w dniu 05.03.2018r złożył dokumentację na zgłoszenie.
3. Etap III. DW 766, obwodnica, oraz DW 767 od km 0+608 do km 2+319,07. Wykonawca złożył dokumentację celem uzyskania decyzji ZRID. Zostało wszczęte postępowanie ZRID.
4. Etap IV. DW 767 od km 2+319,07 do km 3+021. Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji na ZRID.

Wszczęcie procedury ZRID jeszcze w starym roku

DW 767 odc. od km 0+600 – 3+021, Obwodnica Pińczowa, DW 766: w dniu 29.12.2017r. Wykonawca robót złożył projekt budowlany u Wojewody Świętokrzyskiego w celu wydania decyzji ZRID zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
DW 767 odc. od km 0+000 – 0+600 – Wykonawca w dniu 11.01.2018r uzyskał brak sprzeciwu organu na zgłoszenie.
Dokumentacja projektowa, która jest podstawą do wszczęcia procedury ZRID obejmuje kilka branż:
– drogowa
– kanalizacja deszczowa
– elektroenergetyczna – oświetlenie uliczne
– elektroenergetyczna – przebudowa sieci nN i sN
– elektroenergetyczna – przebudowa sieci WN
– kanalizacja sanitarna
– sieć wodociągowa
– sieć gazowa
– sieć teletechniczna

Obwodnica Pińczowa za trzy lata

– Podpisaliśmy umowę na realizację jednej z trzynastu najważniejszych inwestycji drogowych zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Oczekiwana od wielu lat budowa obwodnicy Pińczowa stała się faktem.

24 maja 2017 roku została podpisana umowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”. W projekcie uwzględniona jest budowa nowej obwodnicy o długości 4,6 kilometra. Przewidziana jest także rozbudowa fragmentu drogi 737 wiodącej z Pińczowa w kierunku Buska (odcinek zaczyna się w Pińczowie kończy w miejscowości Pasturka). W ramach inwestycji zostanie gruntownie przebudowana istniejąca droga, powstaną ścieżki rowerowe oraz chodniki.
Całkowity koszt zadania to niemal 38 milionów złotych.

Marszałek Adam Jarubas podkreślił, że obwodnica powstanie dzięki mobilizacji i zaangażowaniu przedstawicieli władz lokalnych, samorządowców, a także społeczności lokalnej.

Inwestycja sprawi, że zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z Pińczowa, który jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców miasta. – Na terenie gminy mamy dwa ogromne zakłady gipsowe oraz wiele zakładów metalowych. Każdego dnia przez centrum miasta przejeżdża około ośmiu tysięcy samochodów, ponad połowa to auta ciężarowe – podkreślił Włodzimierz Badurak burmistrz Pińczowa. Polepszy się także dostępność do infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym. Połączenie z siecią dróg krajowych , ekspresowych, autostrad wpłynie na rozwój gospodarczy subregionu. – Liczymy, że przy obwodnicy powstaną nowe tereny inwestycyjne, które dadzą miejsca pracy – stwierdził burmistrz Włodzimierz Badurak.

Obwodnica będzie przebiegać przez obszary Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, a także obszary Ostoi Nidziańskiej oraz Doliny Nidy. Z tego względu przy planowaniu inwestycji wielką wagę poświęcono elementom ekologicznym: przejściom dla zwierząt, odwodnieniu pasa drogowego.

Termin zakończenia budowy zaplanowano na październik 2019 roku. – Prace będą prowadzone etapowo tak, aby ruch na tym odcinku odbywał się bez przeszkód – dodaje, Karol Rożek, zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Inwestycje zrealizuje firma Tranzit z miejscowości Lubachowy.
Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.