Zaawansowanie projektowania w maju 2018

18 maja 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski w drodze zawiadomienia wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 767 od km 2+319,07 do km 3+021.
25 maja 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję ZRID, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767 o długości ok. 1,7 km na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.