Obwodnica Pińczowa za trzy lata

– Podpisaliśmy umowę na realizację jednej z trzynastu najważniejszych inwestycji drogowych zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Oczekiwana od wielu lat budowa obwodnicy Pińczowa stała się faktem.

24 maja 2017 roku została podpisana umowa na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/”. W projekcie uwzględniona jest budowa nowej obwodnicy o długości 4,6 kilometra. Przewidziana jest także rozbudowa fragmentu drogi 737 wiodącej z Pińczowa w kierunku Buska (odcinek zaczyna się w Pińczowie kończy w miejscowości Pasturka). W ramach inwestycji zostanie gruntownie przebudowana istniejąca droga, powstaną ścieżki rowerowe oraz chodniki.
Całkowity koszt zadania to niemal 38 milionów złotych.

Marszałek Adam Jarubas podkreślił, że obwodnica powstanie dzięki mobilizacji i zaangażowaniu przedstawicieli władz lokalnych, samorządowców, a także społeczności lokalnej.

Inwestycja sprawi, że zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z Pińczowa, który jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców miasta. – Na terenie gminy mamy dwa ogromne zakłady gipsowe oraz wiele zakładów metalowych. Każdego dnia przez centrum miasta przejeżdża około ośmiu tysięcy samochodów, ponad połowa to auta ciężarowe – podkreślił Włodzimierz Badurak burmistrz Pińczowa. Polepszy się także dostępność do infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym i ponadregionalnym. Połączenie z siecią dróg krajowych , ekspresowych, autostrad wpłynie na rozwój gospodarczy subregionu. – Liczymy, że przy obwodnicy powstaną nowe tereny inwestycyjne, które dadzą miejsca pracy – stwierdził burmistrz Włodzimierz Badurak.

Obwodnica będzie przebiegać przez obszary Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, a także obszary Ostoi Nidziańskiej oraz Doliny Nidy. Z tego względu przy planowaniu inwestycji wielką wagę poświęcono elementom ekologicznym: przejściom dla zwierząt, odwodnieniu pasa drogowego.

Termin zakończenia budowy zaplanowano na październik 2019 roku. – Prace będą prowadzone etapowo tak, aby ruch na tym odcinku odbywał się bez przeszkód – dodaje, Karol Rożek, zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Inwestycje zrealizuje firma Tranzit z miejscowości Lubachowy.
Projekt „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.