Odcinek drogi wojewódzkiej 767 zostanie przebudowany