Category Archives: Aktualności

Zaawansowanie robót w grudniu 2018

Zawansowanie całego kontraktu – 14%
Etap I – zaawansowanie 37%
Wykonano:
 kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 400, 250, 200 – 670 mb, studnie fi 1200 i 1000 mm – 17 szt., wpusty ściekowe – 10 szt., separator – 1 szt.
 ułożono 370 mb kabli teletechnicznych
 wykonano 1300 m2 podbudowy, ułożono 350 mb krawężnika betonowego
Etap II – zaawansowania 0%
Etap III – zaawansowanie 9%
Wykonano:
 kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 500 – 220 mb, studnie fi 100, 1200 i 1400 – 8 szt.
 ułożono 300 mb rur wodociągowych PE 100
 kanalizację sanitarną fi 200 – 110 mb, studnie – 21 szt.
 ułożono 900 mb kabli teletechnicznych
 wykonano 52 tys. m3 wykopów, 47 tys. m3 nasypów
Etap IV – zaawansowanie 10%
Wykonano:
 kanalizację deszczową z rur PP fi 600, 400, 300, 250 – 350 mb, studnie 00 i 1200 mm – 10 szt.
 ułożono 40 mb kabli teletechnicznych
 ułożono 170 mb krawężnika betonowego

Ruszyły roboty ziemne

Zawansowanie całego kontraktu – 10%
Etap I – zaawansowanie 24%
Wykonano: kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 400, 200 – 460 mb, studnie fi 1200 i 1000 mm – 12 szt., wpusty ściekowe – 6 szt., separator – 1 szt., ułożono 370 mb kabli teletechnicznych
Etap II – zaawansowania 0%
Etap III – zaawansowanie 5%
Wykonano: kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 500 – 30 mb, studnie fi 1400 i 1000 mm – 3 szt., ułożono 180 mb rur wodociągowych PE 100, ułożono 800 mb kabli teletechnicznych,
Wykonano: 26 tys. m3 wykopów, 31 tys. m3 nasypów30
Etap IV – zaawansowanie 1%
Wykonano: ułożono 40 mb kabli teletechnicznych

Budowa obwodnicy Pińczowa uroczyście rozpoczęta

Zaplanowane na tym etapie prace obejmą budowę liczącego ponad 4 km odcinka obwodnicy po północno-wschodniej stronie Pińczowa oraz rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 766 od km 24+300 do km 24+870 istniejącego kilometrażu drogi i nr 767 – od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Pasturka.
– To kolejna obwodnica, obok Jędrzejowa, Staszowa, Kazimierzy Wielkiej, czy wkrótce Włoszczowy, powstająca wokół miasta powiatowego, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększyć komfort jazdy w ruchu tranzytowym – mówił podczas uroczystości wbicia pierwszej łopaty marszałek wojeówdztwa świętokrzyskiego Adam Jarubas. – Rozpoczynamy pierwszy element szeroko rozumianej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 768 o łącznej długości ok. 27 km, która z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych latach. Będzie bardziej spokojnie i wygodnie – zapowiedział marszałek. Techniczną stronę projektu przybliżył zebranym wicemarszałek Jan Maćkowiak. – Zbudowana zostanie nowa, dobra droga o długości ponad czterech kilometrów, wyprowadzająca ruch z Pińczowa. Przebudowy będą odbywać się również na istniejących drogach wojewódzkich nr 766 i 767. Wartość inwestycji z dokumentacją to prawie 38 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października przyszłego roku – poinformował.
Budowa północno-wschodniej obwodnicy Pińczowa, pomiędzy trasami wojewódzkimi nr 766 i nr 767, ma kosztować ok. 38 mln zł. 85 procent wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Zaawansowanie projektowania w maju 2018

18 maja 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski w drodze zawiadomienia wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 767 od km 2+319,07 do km 3+021.
25 maja 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję ZRID, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdów oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767 o długości ok. 1,7 km na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim.