Galerie

Trwa rozbudowa DW767 i budowa obwodnicy

W ramach projektu prowadzona jest rozbudowa fragmentu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w Pińczowie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 767 z drogą powiatową 0070T.  Zaawansowane roboty ziemne są prowadzone w ramach budowy po nowym śladzie obwodnicy Pińczowa.

więcej »

Prace przygotowawcze na końcowym odcinku obwodnicy Pińczowa

Zdjęcia dokumentują roboty przygotowawcze (karczowanie, wycinka, odhumusowanie) na końcowym odcinku obwodnicy Pińczowa: do KM ok. 2+462 drogi wojewódzkiej nr 767 (Pińczów – Busko-Zdrój). Zlikwidowane zostały powierzchnie zakrzewione i drzewa kolidujące z projektowanym rozwiązaniem sytuacyjnym.  Humus pozostały po wykarczowaniu  terenów zadrzewionych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych został odwieziony na odkład i przechowany w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na tym obszarze wykonawca wykonał również prace polegające na wycince drzew i usunięciu karpin po dokonanych wycinkach.

więcej »

Pierwsza łopata pod budowę obwodnicy wbita

5 lipca 2018r. realizację robót budowlanych symbolicznie rozpoczęło wbicie pierwszej łopaty.  Nowa droga będzie miała 4 kilometry 650 metrów długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i utwardzone pobocza szerokości 1,25 metra każde. Wzdłuż obwodnicy po stronie zachodniej powstanie też chodnik oraz ścieżka rowerowa, oddzielone od jezdni przydrożnym rowem. Oprócz odcinka nowej drogi wyremontowane zostaną także dwa fragmenty tras wojewódzkich 767 i 766 (odpowiednio długości 3,7 kilometrów oraz 300 metrów). Te również zostaną uzupełnione o nowe chodniki i ścieżki rowerowe. W sumie w ramach zadania powstanie lub zostanie zmodernizowane prawie 9 kilometrów dróg wojewódzkich. Uzyskana w środę przez wnioskodawcę opinia w formie uchwały Zarządu Województwa konieczna jest do ubiegania się o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wartość zadania po przetargu to prawie 38 milionów złotych. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania jest spółka Tranzit. Planowany termin zakończenia budowy to 31 października 2019 rok.
więcej »