Powstaje dokumentacja projektowa do uzyskania decyzji ZRID.

W marcu 2018r. zaawansowanie prac projektowych pozwoliło rozpocząć procedurę uzyskania decyzji ZRID dla jednego z etapów realizacji inwestycji.
1. Etap I. DW 767 od km 0+000 do km 0+608. Wykonawca złożył dokumentację na zgłoszenie i w dniu 11.01.2018r organ nie wzniósł sprzeciwu.
2. Etap II. Uregulowanie cieku bez nazwy wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grodziskowej wraz wyprofilowaniem rowu w rejonie działki nr 36. Wykonawca w dniu 05.03.2018r złożył dokumentację na zgłoszenie.
3. Etap III. DW 766, obwodnica, oraz DW 767 od km 0+608 do km 2+319,07. Wykonawca złożył dokumentację celem uzyskania decyzji ZRID. Zostało wszczęte postępowanie ZRID.
4. Etap IV. DW 767 od km 2+319,07 do km 3+021. Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji na ZRID.