Stan istniejący – główne argumenty za budową obwodnicy Pińczowa.