Pierwsza łopata pod budowę obwodnicy wbita

5 lipca 2018r. realizację robót budowlanych symbolicznie rozpoczęło wbicie pierwszej łopaty.  Nowa droga będzie miała 4 kilometry 650 metrów długości, jezdnię o szerokości 7 metrów i utwardzone pobocza szerokości 1,25 metra każde. Wzdłuż obwodnicy po stronie zachodniej powstanie też chodnik oraz ścieżka rowerowa, oddzielone od jezdni przydrożnym rowem. Oprócz odcinka nowej drogi wyremontowane zostaną także dwa fragmenty tras wojewódzkich 767 i 766 (odpowiednio długości 3,7 kilometrów oraz 300 metrów). Te również zostaną uzupełnione o nowe chodniki i ścieżki rowerowe. W sumie w ramach zadania powstanie lub zostanie zmodernizowane prawie 9 kilometrów dróg wojewódzkich. Uzyskana w środę przez wnioskodawcę opinia w formie uchwały Zarządu Województwa konieczna jest do ubiegania się o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wartość zadania po przetargu to prawie 38 milionów złotych. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zadania jest spółka Tranzit. Planowany termin zakończenia budowy to 31 października 2019 rok.