Ruszyły roboty ziemne

Zawansowanie całego kontraktu – 10%
Etap I – zaawansowanie 24%
Wykonano: kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 400, 200 – 460 mb, studnie fi 1200 i 1000 mm – 12 szt., wpusty ściekowe – 6 szt., separator – 1 szt., ułożono 370 mb kabli teletechnicznych
Etap II – zaawansowania 0%
Etap III – zaawansowanie 5%
Wykonano: kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 500 – 30 mb, studnie fi 1400 i 1000 mm – 3 szt., ułożono 180 mb rur wodociągowych PE 100, ułożono 800 mb kabli teletechnicznych,
Wykonano: 26 tys. m3 wykopów, 31 tys. m3 nasypów30
Etap IV – zaawansowanie 1%
Wykonano: ułożono 40 mb kabli teletechnicznych