Trwa rozbudowa DW767 i budowa obwodnicy

W ramach projektu prowadzona jest rozbudowa fragmentu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową w Pińczowie do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 767 z drogą powiatową 0070T.  Zaawansowane roboty ziemne są prowadzone w ramach budowy po nowym śladzie obwodnicy Pińczowa.