Prace przygotowawcze na końcowym odcinku obwodnicy Pińczowa

Zdjęcia dokumentują roboty przygotowawcze (karczowanie, wycinka, odhumusowanie) na końcowym odcinku obwodnicy Pińczowa: do KM ok. 2+462 drogi wojewódzkiej nr 767 (Pińczów – Busko-Zdrój). Zlikwidowane zostały powierzchnie zakrzewione i drzewa kolidujące z projektowanym rozwiązaniem sytuacyjnym.  Humus pozostały po wykarczowaniu  terenów zadrzewionych oraz pozyskanego z obszaru Robót ziemnych został odwieziony na odkład i przechowany w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na tym obszarze wykonawca wykonał również prace polegające na wycince drzew i usunięciu karpin po dokonanych wycinkach.