Category Archives: Aktualności

Zaawansowanie robót w grudniu 2018

Zawansowanie całego kontraktu – 14%
Etap I – zaawansowanie 37%
Wykonano:
 kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 400, 250, 200 – 670 mb, studnie fi 1200 i 1000 mm – 17 szt., wpusty ściekowe – 10 szt., separator – 1 szt.
 ułożono 370 mb kabli teletechnicznych
 wykonano 1300 m2 podbudowy, ułożono 350 mb krawężnika betonowego
Etap II – zaawansowania 0%
Etap III – zaawansowanie 9%
Wykonano:
 kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 500 – 220 mb, studnie fi 100, 1200 i 1400 – 8 szt.
 ułożono 300 mb rur wodociągowych PE 100
 kanalizację sanitarną fi 200 – 110 mb, studnie – 21 szt.
 ułożono 900 mb kabli teletechnicznych
 wykonano 52 tys. m3 wykopów, 47 tys. m3 nasypów
Etap IV – zaawansowanie 10%
Wykonano:
 kanalizację deszczową z rur PP fi 600, 400, 300, 250 – 350 mb, studnie 00 i 1200 mm – 10 szt.
 ułożono 40 mb kabli teletechnicznych
 ułożono 170 mb krawężnika betonowego

Ruszyły roboty ziemne

Zawansowanie całego kontraktu – 10%
Etap I – zaawansowanie 24%
Wykonano: kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 400, 200 – 460 mb, studnie fi 1200 i 1000 mm – 12 szt., wpusty ściekowe – 6 szt., separator – 1 szt., ułożono 370 mb kabli teletechnicznych
Etap II – zaawansowania 0%
Etap III – zaawansowanie 5%
Wykonano: kanalizację deszczową z rur PP fi 800, 500 – 30 mb, studnie fi 1400 i 1000 mm – 3 szt., ułożono 180 mb rur wodociągowych PE 100, ułożono 800 mb kabli teletechnicznych,
Wykonano: 26 tys. m3 wykopów, 31 tys. m3 nasypów30
Etap IV – zaawansowanie 1%
Wykonano: ułożono 40 mb kabli teletechnicznych